| HOT HOT | Phim Viễn Tưởng – Ngày Trái Đất Diệt Vong

[Phim Viễn Tưởng] Ngày Trái Đất Diệt Vong
Khi trái đất bị xâm lược, một nhóm quân đội đã đưa những người ưu tú lánh nạn ở hành tinh khác. Nhưng không may họ đã rơi trúng vào một hành tinh hiếu chiến không nghênh tiếp những người lạ có mặt trên hành tinh của mình

Comments are closed.